FACEBOOK : SMA SRBIJA

Udruženje SMA Srbija APR Rešenje

dinarski račun : 205-0000000240254-36

devizni račun : 0070800045604 IBAN RS35205007080004560480

Kontakt:

Olivera Jovović +381 63 466 106

Vladan Vukadinović +381 60 552 09 80

Sandra Najdanović Martinović +381 65 586 20 96

Jovan Martinovć +381 65 20 13 353