Dana 25.06.2021.godine potpisan je sporazum između udruženja SMA Srbija i MCT SEE group. Ovaj protokol o saradnji potpisan je radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na unapređenju dostignuća iz oblasti uzajamne podrške i sveobuhvatne saradnje u oblasti hirurškog neophodnog tretmana kompleksne terapije SMA oboljenja za članice udruženja u Republici Srbiji, naučno – istraživačke saradnje u savremenoj medicini, modernim medicinskim tehnologijama, kliničkim i drugim naučnim studijama iz oblasti obuhvaćenim ovim sporazumom, nanotehnologijama, edukaciji kadrova, podršci i razemeni iskustava, sa posebnim naglaskom na oblast spinalne hirurgije, kao i druge grane gde potpisnice procene da postoje dodirne tačke, sve u cilju unapređenja zdravlja građana Republike Srbije.

Program saradnje u oblasti spinalne hirurgije će direktno doprinositi smanjenju broja pacijenata na listama čekanja ove složene i najzahtevnije hirurške intervencije, omogućiti da se one u respektabilnom broju odvijaju u Srbiji , time će se rapidno smanjiti broj pacijenata ili potpuno eliminisati potreba pacijenata koji bi morali da lečenje ovako komplikovanih oboljenja sprovode u inostranstvu. Takodje oblasti saradnje se mogu širiti, shodno poslovno-razvojnim, naučnim planovima strana potpisnica na druge grane medicine. Kao sastavni deo ovog sporazuma strane potpisnice usvajaju i brosuru o referencama MCT SEE doo proteklih 5 godina rezultata u spinalnoj hirurgiji Srbije ,kao i brosuru sa
akcionim planom o saradnji SMA SRBIJA I MCT SEE doo

Ishod sporazuma se ogleda u četiri ključne tačke:

  1. Operacije u Srbiji po evropskim standardima – STVORITI SISTEMSKO REŠENJE ZA LEČENJE SMA U SRBIJI
  2. Podizanje stručnosti srpskih lekara – OBUČITI NAŠE LEKARE UZ POMOĆ MCT SEE I INOSTRANIH HIRURGA EXPERATA
  3. Uštedeti 14 000 000 eura – KROZ OPERACIJE U ZEMLJI A NE SLANJEM PACIJENATA U INOSTRANSTVO
  4. Podizanje javne svesti – O JEDNOJ TEŠKOJ BOLESTI KOJA ZAHTEVA VEĆU PAŽNJU I SISTEMSKO REŠENJE

Udruženje SMA Srbija

Категорије: Vesti